Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1974-1975 (1-a-66)

1974. szeptember 30. / Nyilvános Tanácsülés - Rektori székfoglaló beszéd - Jubileumi oklevelek átadása - Eskütétel

smt-í im*i. К fi - iu \c Felvétetett 1974. szeptember 30-án a Magyar Képzőművészeti Főiskola nyilvános Egyetemi Tanács ülése alkalmából. Jelen vannak: 40 fő oktatói személyzet hivatalból a főiskola részéről: dr Fekete Béláné főelőadó Fónyi Gézáné főelőadó Kiss Imre csoportvezető Kiss László műhelyvezető Kovanecz Ilona könyvtárvezető Kunkovács László műhelyvezető Somody Györgyné gazd. igh. a főiskola dolgozói jiibileumi diplomát átvevők I. évfolyamos hallgatók Meghívottak: a Kulturális Minisztérium részéről: Benkő Viktomé személyügyi főelőadó Pauliкоvies Pál főelőadó a MSZMP VI. kerületi PB részéről: Moró István első titkár a MÜDOSZ részéről: Szigeti Zsuzsa elvtársnő az Iparművészeti Főiskola részéről: Gádor Endre rektor a Képző- és Iparművészeti Szak. részéről: Zala Tibor igazgató Távollevő: Kovács Károly gazdasági igazgató A Szakszervezeti Bizottság felkérésére dr Végvári Lajos el­nököl. dr. Végvári Lajos Köszönti a napirenden megjelenteket. Felkéri Somogyi József rektort, tartsa meg székfoglalóját. Somogyi József Székfoglaló beszéde, lásd: 1. számú melléklet! dr. Végvári Lajos a 2/ napirendi pontot jelenti be: jubileumi oklevelek átadását és felkéri Balogh Jenő egyetemi tanárt, a vizuális-nevelés tanszékének vezetőjét, méltassa jubilánsaink munkásságát. J egyzőkönyv

Next

/
Oldalképek
Tartalom