Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1972-1973 (1-a-64)

1972. október 2. / Ideiglenes Tanács - Első éves hallgatók eskütétele - Pályadíjak átadása - Aranyoklevelek megítélése

1972/1973- tanév ^7 JEGYZŐKÖNYV Felvétetett 1972* október 2—án a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, az 1972/73- tanév megnyitása alkalmából. Jelen vannak: a főiskola Ideiglenes Tanács tagijai} az első évfolyam hallgatói; valamint Dévay József Németh Béla Papp Mária Tasnády Guidóné Tobisch Ilona Faust Ervinné WallacherLászló nyugalmazott rajztanárok. Napirend: 1-/ Jubileumi oklevelek átadás 2./ Elsőéves hallgatók eskütétele Domanovszky Endre Üdvözlöm az 1972/73- tanév első ülésén megjelent Tanácsunk tagjait, kedves vendégeinkett az első félévre felvett és eskütételre behivott növendékeinketj, és minde­nekelőtt azokat, akik fél évszázada végezték főiskolai tanulmányaikat és hosszú, fáradtságos munkájukkal az or­szág látáskultúrájának kiművelésén töretlenül dolgoztak, generációkat neveltek fel, sok esetben az azóta felnöve­kedett és főiskolánkon továbbképzett tehetségek művészi szemléletének megalapozói voltak. Ünnepeljük önöket jubileumi diplomájuk átvétele al­kalmából, köszönjük áldozatos munkájukat és kivárnunk valamennyiüknek jó egészséget és hosszú boldog életet. Felkérem önöket, hogy kormányzatunk által a Tanács jogkörébe utalt, munkásságukat elismerő kitüntető dip­lomájukat vegyék át és kérem a főiskola tanárképző tan­székének vezetőjét, Balogh Jenő egyetemi tanártt hogy az ünnepeiteket a főiskola Tanácsa nevében személy sze­rint üdvözölje és méltassa életük munkásságát. Balogh Jenő tanszékvezető egyetemi tanár méltatása mellékelve, /oklevelek átnyújtása/.

Next

/
Oldalképek
Tartalom