Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1970-1971 (1-a-62)

1970-09-28 / igazgató tanácsülés

1-1970/971. JEGYZŐKÖNYV . i Felvétetett 197o.szeptember 28-án a Magyar Képzőművészeti Főiskola Igazgató Tanácsának ülésén. Jelen vannak: Domanovszky Endre igazgató Bence Gyula igazgatóhelyettes, dr.Nemes László párttitkár, ' Balogh Jenő, Bernéth Aurél, dr.Entz Géza, Ék Sándor, Kádár György, Krocsák Emil, Pátzay Pál, dr.Végvári Lajos tanszékvezetők, Gerő Györgyné gazd.igazgató, Berda Ernőné igazg.hiv.vezető, Bálványos Huba KISZ titkár meghivottakként: Szirmai Györgyné MM. osztályve-zető Paulikovics Pál MM. főelőadó Varga Dezső docens­Napirend: 1/ Aranydiploma kérelem jóváhagyása 2/ Kiss Ágnes festőművész öklévélhonositási kérelme ' 3/ Uj kinevezés átadása V Szakváltoztatási kérelem. Domanovszky Endre üdvözli a megjelent vendégeket és a Tanács tagjait az uj tanév első ülése alkalmából és ezzel az ülést megnyitja. 1/ napirend: Aranydiploma kérelem Mokos József 192o-ban, 5o éve szerzett tanári oklevelet, 23 éven át a békéscsabai polgári iskolában tanitott. 1951-ben ment nyugdíjba, de azóta is szakkörvezető és rendszeresen vállal he­lyettesítést még ma is. HATÁROZAT: Mokos József aranydiplomajának kiadásához hozzájárulnak. 2/ Oklevélhonositási kérelem ; / 5 Kiss Ágnes a rendelkezésben előirt iratokat bemutatta, 1961- ben Bécsben szerzett festőművész oklevelet, haza- telepedése/ folyamatban van, egyébként magyar ál­lampolgár. HATÁROZA T : Kiss Ágnes bécsi festőművész oklevelét a magyarral egyenértékűnek tekintik és a honosításhoz hozzájárulnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom