Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1962-1963 (1-a-54)

1962. október 9. / Igazgatói Tanács ülés - Herpai József kérvényének megvitatása - Tomay Sikos Miklós felvételét kéri - Javaslat a filmüvészeti speciálkollégium bevezetése - Restaurátor képzés kibővítése - Rajztanárképző Tanács javaslata hallgatók ügyével kapcsolatban - Végzettek ösztöndíj javaslata - Népköztársasági Ösztöndíj ügye - Személyi változások - Elsőéves hallgatok gyenge felkészültsége - A naptári évben rendelkezésre álló jutalmazási keret felosztása

Felvétetett 1962.október 9-én, a Magyar Képzőművészeti Fő­iskola Igazgató Tanács ülésén. Jelen vannak: Domanovszky Endre igazgató, Bence Gyula igaz­gatóhelyettes, Bernáth Aurél, Ék Sándor, Pátzay Pál, Nemes László, Kádár György, Bánhidi Andor fotanszakvezetok, Gerő Irén gazd.igazgató, a Tanács tagjai, valamint a Művelődésügyi Minisztérium képviseletében Rónai György osztályvezető, Pauiikovics Pál főelőadó, MSZMP VI.kér.Bizottsága részéről Békésiné előadó és Vaskó András tanulmányi vezető. Domanovszky Endre: Üdvözli a megjelent vendégeket és a Tanács tagjait, a tanév első ülése alkalmából. Az értekezletet megnyitja és ismerteti a napirendi pontokat: 1/ 1962.évi 22.sz.tvr. ismertetése, a felsőfokú okta­tási intézményekről; ^ 2/ Visszavételi és felvételi kérelmek: a/ Herpai József visszavétele b/ Tornay Miklós átvétele az Iparművészeti Főis­koláról; 3/ Javaslat a filmművészeti speciálkollégium beveze­tésére; \' 4/ Javaslat a restaurátorképzés kibővítésére; 5/ Rajztanárképző Tanács javaslata felvételekről; 6/ Végzettek ösztöndíj javaslata; 7/ Egyéb bejelentések: a/ Népköztársasági ösztöndíj odaítélése b/ Személyi ügyek. Ezután felkéri Bence Gyula igazgatóhelyettest, ismer­tesse az 1/ napirendi pontot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom