Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1956-1957

1956. szeptember 24.

-3­cs rendkívüli ragaszkodással viseltetik a szak­ma iránt. : gzaltált e: bér, de tehetsége és szí­vós aarata folytán Bencae elvt rs lát benre fan­táziát. egmondta £omondinök, hogy amint magatar­tása, munkája ellen kifogás merül fel, el fogja tanácsolni. Határozat; A Tanács hozzájárul Komondi Sánöorn;ik a II. év­folyamra való visszavételéhez. Amennyiben baj lesz vele, Bencze elvtárs a saját h tasfcörében távolítsa el a Főiskoláról. A Tanács ugyancsak hozzájárult Bartl József /el­tanácsolva 193V55* tanév vegén a fest fotanszak III. évfolyamáról/ festő hallgatónak a IV. évfolyam- ra való visszavételéhez. Istvánt, az Iparművészeti Főiskolán gobelin sza­kotvégzett iparművészt egy év próbaidőre a freskó tanszakra, IV. évfolyamra f lvette. >r sy r ?e áomanovszky* Ebben a tanévben már nem tartunk nyilvános diplo- 1 mamun a bírálatot. A diplomamunkák elbírálása a«s2 tar­tozik a nyilvánosság olé, efeüum egy bizottság fogja * ' eldönteni, hogy az illető hallgató diplomamunkáját elfogadják-e, vagy nem. A Minisztériumban arról is szó volt, ho, óbb haté« P j kört adnak a-Főiskolának• Egyeseket megemlítettek*-ezé szerint nagyobb bővítésről nincs szó, de van egy ilyen igény. Ezt most ne tárgyaljuk, ezt még Bikac-ed elvtí,re- sal meg fogjuk beszélni.. leimé szót esen e Főiskola - autonómiájáért harcolunk, valószínűleg a tanári kar ebbe:; ec etért velem. Külföldi ösztöndíjaira kellene javaslatot tennünk. Franciaországba, vagy Closzországba utazásra van lehe- , tőség. Olyan növendékeket kell javasolni, akik ebben az évben végeznek. Putzays Tapasztalatom szerint közvetlenül a Főiekólról külföld re menni nagyon rossz, ezt rendkívül helytelennek tar­tom. KiilfÖlire olyan embert kell küldeni, aki már meg­♦ mutatta, hogy mire képes és pályázat alapján kell ki­küldeni. Javaslom, hogy ebbe igy ne menjünk b le és javasoljuk ennek a rendelkezésnek a megváltoztatását. Határozat; A Főiskolai Tanács javasolja, hogy a külföldi utazásban olyan fiatal művészeket részesítsenek, akik 1-2 éve végezték el a Főiskolát és már felmutattak bizonyos eredményeket. A kiküldés pályáz t utján történjék, a küldő a Főiskola legyen. Az UNEFCO által biztosított külföldi utazásra pedig esetleg a Szövetség küldjön fi­atol művészeket. Domanovssky*. A bécsi és római Collegium üungaricum szünetel. 1- Hallottam olyasait, hogy egyiket el a árják adni. A tanári karnak is érdeke és kötelessége, hogy állást

Next

/
Oldalképek
Tartalom