Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1954-1955, 1955-1956

1954. szeptember 2.

{ I I' F E L J B G Y % É S * ' a főigazgatói tanács 1954. szeptember 2.-án t artott ülé aér ől. Jelen vannak: Bor tnyik, Sándor főigazgató, Biró Kar oly fő­titkár, Ék Sándor, Bernáth Aurél,Kádár György, r>átzay Éál f őtansz akve ze tők, Végvári la jós tanszékvezető tanár, Vaakó Andráa éa Lukács Ágnes a tanulmányi oaztály részéről. Bortnyik Sándor főigazgató ismerteti a tanév időbeosztását. A tanitáa szeptember 13.-án kezdődik. Az elaő félévben az oktatás 15 héten át folyik. Az első félév utolsó oktatási napja: december 23. A téli szünet ideje: december 24.- január 2« Vizsgaidőazak: január 3. - január 15./Két hét./ 1» » A második félév első tanitáai napja* január 17. A második félévben az oktatás 18 héten át folyik. az utolsó oktatási nap: május 21. Az öaszefog- 1 alók, beszámolók és vizsgák az ezt követő három hétben/ május 23.- junius 11./ zajlanak le. .az évzáró napja : junius 11. Nyári szünet : junius 12. - juliua 1. A férfi hallgatók egy része juliua 1.-től a hó végéig veszt részt katonai gyakorlaton. A művész- telepi munka augusztus elején kezdődik és hat hétig tart. Ezután ismerteti a főtanszakok átszervezését. E szerint a következő fötanszakok működnek: Rajzi fötanazak. Ide tartozik a.z eddigi általános főtanszak/ I.évf»/ és a volt gra­fikai főtanszak egy része,beleért­ve a sokszorosító grafikát ia. Vezetője :Ék Sándor. Tanár ai :Rasz- ler Éaroly,Koffán Károly és Feledi Gyűl a,Kme tty János, J?aP Gyula. Festő fötanazak* Itt ninos változás. A1 k.j>r_afi áqí f ő t an az ak. Ide tartozik a volt grafikai főtan­szak má ai k r é ráz e. Ve zető j e: Kádár György, aki egyben az alakrajzot tanítja ezen a főtan- szakon minden osztályban. fanár ai : Zelenák Orescenci a/H.-III évf./ és Koneosni Győrgy/lV.-V.évf./ 3zobrász főtanszak. Nincs változás

Next

/
Oldalképek
Tartalom