Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1952-1953, 1953-1954 (1-a-46)

1952. szeptember 19. / Főigazgatói Tanácsülés - Kádár György beadványa melyben a grafikai tanszékről átkéri magát az általános főtanszak tanárának

Bortnyik: Ék Sándor: Biró: Ék Sándor: Biró: * Ék Sándor: Bortnyik: Bencze: m Bortnyik: Ék Sándor: Biró: Kádár: II a t á r p Meg kell nézni, hogy mit jelent ez a változás a ^11 gat ók részére? Itt megjegyzem, hogy októberben állítólag tanársegédet kapunk a grafikai tanszakra. , A két gra.fi us tanár a felosztás munkatöbbletet jelent, de;a hallga­tók részére nem jelent semmit. k Azért nem helyeslem, mert felkavarja as egész főtanszakot, akkor amikor már kissé megnyugodtak. Vannak, illetve voltak hangok, hogy egyes tanárok jobbal:, egyesek rosszabbak. Jó volna a taná/okfe&c is tudni, *mr hogyan vélekednek a hallgatók róluk? A felsőbb éveseknél észlelhető, hogy egy tanárt jobbnak tartjuk és ezt az I. éveseknek is bebeszélik. Komoly munkát jelentett, ^üay//meg­­értetl&CC- a hallgatókkal, hogjr az ország legjobb művészei itt tanitanak. Az idősebb évfolyamok kritizálják a tanárt, ez a kisebb baj, de érté­kelik a műfajt is a. tanártól függetlenül. Van a Főiskolán az én vé­leményem szerint is egy-két tanár, aki nem üti meg a. mértéket. Ez azonban kivételes. Kádár kérésére nem—en visszatérve, indokolását nem tartom előnyösnek, de elfogadom. A kérdést akkor megfordítom. Jelent-e Kádár olyan éréket, hogy mi itt akarjuk tartani, vagy szívesen megválunk tőle? Bem marad itt, ha nem helyezzük át! Ha viszont áthelyezzük, számolnunk kell 8-10 hallgató ellenbeszédjére. Az általános főtanszakon ez a változás, a kisebb zavartól eltekintve csak előnyt jelentene, mert igy elérnénk azt, hogy normális létszám legyen itt is. Jobban lehetne tanítani, illetve egy hallgatóval fogl lakkozni. Eredetileg 6 tanár volt az általános főtanszakon, jelenleg 4 van. A több tanár nivóemelkedést hozhat. Ettől, eltekintve azt hi­szem, hogy Kádár személyére is szükség van. • <_ ó - -Azt kell megnéznünk, hogy vájjon nagyobb lesz-e a zavar, mint az előny? Bencze említette, hogy az általános főtanszakon már két tanár kiesett, iskolai vonatkozásban csak egy,'Berény Róbert. Azt tartanám helyes­nek, hogy ha egy tanár eltávozik, akkor a kinnti területről pótolnánk. Maradjon a jövő évig a grafikuson, az átszervezés körülményes, tanu­lócsoportok beosztása miatt. Ha nem kapom meg az áthelyezést, akkor fizetésnéltüli szabadságot ké­rek. z a t : Ebben az évben marad Kádár tanár a grafikai tanszakon és jövő évben történik az áthelyezés. Kádár tanár elfogadta a határo­­z at o t«

Next

/
Oldalképek
Tartalom