Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1949-1950, 1951-1952

1949. október 7.

jegyzőkönyv 1949. évi október hó 7-én jtaJDfaiaÉimrai z tanár képzés ügyében tartott értekezletről. ■í-i Jelen vannak; Varga Balázs, Schubert hrnő, Baiter Ágoston, ga Balázs: Elkészítettük a tantervet a rajzoktatás bevonásával. Ebben évben nem léptették életbe mert a gimnáziumban nem.volt rajzóra, a b.~4. tálynak mértani rajzot javasoltunk matematikai jellegű föladatok megöl-, óval. iehát behozunk matematikai rajzot, mint a matemetikai oktatás se-: eszközét, vagy egészen beolvasztjuk a mértani érába ezt az egy órát és Dr ott bővítik ki a mértani rajzoktatást. Ha beolvasszák ezt az eey őrá', ijztanaruk funkciója megszűnik. ibert: az úttörő mozgalomban az általános iskolai rajzi nevelés meg volJ| jzépiskolákban a rajzot össsze kell kötni mozgalmi munkával, a müv.észetr íázium tegye lehetővé hogy a hallgatók az esti tanfolyamra járjanak, és rajzi képzést nyerjenek. A tehetséges gyermeknek kötelezővé kell tenni r a tanfolyamra járjon. ' ;a; Ha sikerülne a tehetségeket ax művészeti iskolák felé csoportosítani ír sokkal jobb mint az esti tanfolyamra irányítani őket. ' " bért; Az ipari gimnáziumban megmarad á szaMkézi rajz. Első évben két "az irjari oktatásnál nem szabad, hogy két óra szabadkézi rajz legyen as í/éXMi• nyik: Szükséges a képzőművészeti.rajztanár képzés. 1 2 er; A rajzi képzésnek nagyobb súlyt adni az általános iskola S osztályé Ez az oktatás ne formamásolásra szorítkozzon, hanem szocialista rajz- \ oast ^^íy-tslen pí bert:/Az a ssLlem, hogy a rajztanár egy mellékfoglalkozás, ^italában 3Í L mennek az iskolára, hogy tanárok vagy festőművészek lesznek. Az ipar:al íziumnál szakpedagógust akarnak nevelni. Először azt az embert teljes­ek technikussá, kell tenni. A két év alatt ki keli értékelni, ho_y van- 2 .ő hajlama. is Tel je sért ékü technikust kell fölvenni, mert aide or nem vészit el 2 • »r Lyik; Mi történik azokkal akik most rajztanári diplomát kapnak? Meg kell állapítani hogy szükség vau- e rajz ..tanár képzésre, t, ztanárokra mozgalmi vonalon vár nagy szerep. Az iskolákban a rajzta- & sinálja a dekorációkat. Ha ezt nézzük akkor képezni kell tanárokat az öl ’öknek. Az a korszak amiben mi élünk most mijjtahogy minden korszak és a nt mozgásban van és. Az úttörő mozgalom amikor igazi jellegét felöltiy abba az állapotba hogy az ő funkcióit végzi el. Hajztanitás újra f e:°2 ámadni az. iskolákban. A rajztanitás egy olyan nevelést adhat, mely •© lelő anyaggal az iparban, a mezőgazdaságban foglalkozókat fokozatosanK itja. jelenleg hiányzik az I.-II. osztályban a szabadkézi rajz, de nei 32 hét mert zkátta nincs a tanulóknak rajzi gyakorlata. Ellenben szak vaj örténete és szakrajza. Minden szakmának,különböző szakrajzra van szűk- üS : a gyakorlati rajztanárképzést le lehet állítani. Hem arról van szó ezeket! átképeznék műszaki rajzolókká. ■•'ik a művészeti főiskolákon nincsen külön rajztanárképzés. :: De a rajztanárképzés felé tözzekszenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom