Magyar Iparművészeti Főiskola - értekezletek, 1957-1958

1958. május 30.

Művelődésügyi Minisztérium Művészetoktatási Osztály, B u d a p e a t_, 7. , Báthory~u.lQ• “ Csatoltan megküldeni a f.hó 9.-én megtartott Főiskolai Tanácsülés jegyzőkönyvét. Budapest, 1953. május főigazgat ó n

Next

/
Oldalképek
Tartalom