Magyar Iparművészeti Főiskola - értekezletek, 1955-1956

1956. június 8.

\* ' , a. y, .y-l t ar 1956. junius 8.-án megtarott csonka főigazgatói tanácsértekezletről. • I .Jelen vannak: Schubert Ernő, moros kiklós, Gács György főtanszajjver«t5k; Óvári GAndor főigazgató h., Miki« Jánosné párttitkár, klopf er Jo sro fiié előadó ős Klmle iád« meghív ott a diploma- ki dilit ás sál foglalkozó napirendi ponthoz. Óvári felolvassa az alkkrajzi kiértékelésről irt feljegyzést, kivel ez hiányos, megállapodnak, abban, hogy Óvári és Schubert elv- t&rsak közösen m'.szitik el a végleges msgswövegezést. Megbeszélik a jövő tanév-i terem« loszt ást’ tanszakokként. Ezután tanszakonként rácgállapodnak a jövő évi alakrajz tanárokban és megállapodnak abban, hogy, a Ruha- és Hurkos y, évesek a- lakruj zi irányítását Rákossy Zoltánra bízzák1. Diákszálló ügy: kevés haly, nagy a zsuffoltság, nincs tanulószoba és nincsen betegszoba. Pelmerül a kérdés, hogy "müteron:” szobát kettéválasztanák és a fala lenne a tanuló. Di­ákbizottság már napok óta nem tud dönteni abban, hogy kit tegyenek ki a szállóból. Schubert hávasolja, hogy a Diák­jóléti. bizottságba (váíasszák be iiiháltz Pál -tanárt is. - Aki az e-lmult év folyamán nem viselkedett rendesen, azt fogják kitenni. - Felmerül a kordős, hogg„ Beck András, akinek három műtérbe van, a Száll0 területén lévő műtermét adná *át. - Határozat: Hot eg szoba la s T-. j nn los róba nem és Hoch mndrás műterminek agyéban rg itségért fordulunk a Szövetséghez. - m Főiskolán 8 óráig.’ lehetnem bent a hall­gatók, t chát őkf tanulhatnak. kimie Eda ) ­Ismerteti á diploma Id. dilit ás tervezetét. megállapodnak a termeli bon és a állításhoz s zükséges anyagokban és installáci­ókban szakonként. - Határ urat: jövő hét végén minden szo­ba úgy les z berendezve, hogy csak a kiállítandó tárgyakat kelljen e-lhelyezni. A'kiállítást a tanszakok készítik el a szám tanárainak felügyelete mellett. - A diplomamunkák­ból az azonos jellegüokat nem akasztják mind ki a-falra, hanem mappában helyezik el.’ Prémium megbeszélése. Pizotésr ende zés megbeszélése: G&cs kerülne a Ferenc zy Noémi tanári stá­tusba, Gács helyére docensnek S'chey, Schey helyett adj. ootts, ..... tör uj tanársegéd lenné Jetts hylctt, Illés . állását átszervezik adjunktussá és malogh Rozit is adjunk­tussá nevezik ki. 5 Schubert kéri, hogy Usá:^ inét- no 115o ft-tál vegyék f 1,hanem loo.-ft- tal többel, Fizetésemé lést java - ólnak: Lui— p km. 5 o. -, Rldovits loo.-, Gbrotka loo. kármán loo.-, Daloghné loo.-, Ágoston 5o..-, Payer 5c.-ft. Ponti rendezés lőhet őségé in* ne ¥arga József utánanéz. A'osrft 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom