Országos Magyar Iparművészeti Főiskola - értekezletek, 1948-1949

1948. augusztus 31.

Mb Í-Í < /I948.azám. Tárgy: Jegyzőkönyvek felterjesztése, melléklet: 4 drb. » Hivatkozási szára: — i j Minlaztor ü r ! :'j % I >' 4.-V-' • /• V. f ­£z Országos Magyar Iparmütészeti Főiskola 1948.augusztus 51,-ón ezepteriber 7.-én, azeptemberlS-án és azept.3$.»ón tartott ^zeiívözeto- tanári értekezletein készült jegyzőkönyveket ssives betekintés és Jóváhagy« tudomásulvétel ééljából Miniszter Úrhoz tisztelettel csatoltan felterjesz­tem. 1 \ • ( •! v\ Az értekezleten tárgyalt ügyek ogy része rövid utón elintézést nyert a felsubbhatósági Jóváhagyást igénylő ügyekre vonatkozólag pedig külö faltér josztéeeket intéztem Miniszter Urtio». Budapest,1948^évi október 19,«*én. c " főiskolai igazgató1 7 Dr. 0 # t u t a y Urnák, vallás-éa közoktatásügyi Miniszter B u d_ ú p e s t . A

Next

/
Oldalképek
Tartalom