Iparművészeti Akadémia / Országos Magyar Iparművészeti Főiskola - értekezletek, 1947-1948

1947. szeptember 4.

/U&A-ft t 4 / «fc Jegyzőkönyv /W. 1 Készült 1947. szeptember 4.-én az Iparművészeti Akadémiára felvétel­re jelettkezettek vizsgafeladatainak elbírálása alkalmából. _ ' * V ^ — a».‘: y Jelen vannak: Dr. Pogány Károly^rninfszteri biztos, iii—naiiit 14n' ilu im■ l!l tatigi%yl híltii»almainJ->MÍa a vizsgabizottság elnöke, Schubert Ernő, Konecsni György tanárok,az Ipar­művészek Szabad Szakszervezetének képviselői, K»esz Gyula, Pál Lajos, Gádor István, Mólriár bála, Kállay Er­nő, Gadányi Jenő, Borsos Miklós, Köpeczi Bócz István. L*. £zabó Istvánná és Hajdú Mrzaébet tanár ok. a felvételi vizsgabizottság tagjai, valamint Er. R«dák Albert tltká] jegyzőkönyvvezető. Elnök üdvözli a felvételi vizsgabizottság tagjalt,megállapítJa,hogy a bizottság a 8240/1946.MoEv számú rendelet szerint alakult meg, a bizottság munkáját megnyitja és ennek alapján sorra kerülnek° az egyes szakosztály de szerint csoportosított vizsgafeladatok elbírálásai. _A textilművészeti szakosztályra 65 jelölt Jelentkezett és ebből 51 személy nyert felvégeit-. Rendes/növendékeknek nyer­tek felvételt: öachát Viktória, bácsi Emiltíf, Balogh László, Balogh Mária,Bárkay "argit, Barabás ^-lára, tartók Mária, Bene­dek •‘■lona, Bengyel Eefeber Mária, Bayer Karin, oors Gizella, Binder Ma£alin,Demecs Katalin,E'ienes Ilona,Gulás Zsuzsanna, Gyulai Irén,Havas Mándor, Hiden Edit, Heszky Mária,HolIósy Sarolta,Illés Eva,Imre Julianna,Bángi Mária,Kárpát Erzsébet, Kántor Sva, Kemény Márta, Kiss Ilona, Komjáthy Győző,Krasznai Mária, Mika «Judit, NádasJózsefné, Németh Valéria, Papp Éva, Román Edit, Sági Borbála,Szab0 Albert, Szabó Eszter/ Szebényi Béla, Szuppán Irén, Saentiványl Ildikó, Zombory Éva, ocsis* Maredolna. Bendkjvüll/nővendékeknek nyertek felvételt; Andrásso- vics Be át a/HoB v st h Clan, Kalmár Piroska, Keresztúri Margit, Kovács Ilona, Markó Terézia, Polyénszky Éva, Reiner' Ágota, Trarga Lenke. A grafikai,szakosztályra: 56 személy jelentkezett. Rendes ^növendékként felvételt nyertek: Kapu Magdolna, Balogh István, Bálint Gyula,Bodó Sándor, Burger ^erenc, Bandi Antal,Balázs György, Csohán Kálmán, Domokos E**, Donáth Gyula, Prancslcs «j ozsef, Gunda Antal, Galdi Gyula, Hering Margit ,Horvt áh Mátyás, Jescheta Sarolta, Kordnay Imre, Töreky Ferenc, Weisz Valéria, Latntos Kajos, Zboroys.zky Katalin, Kolozsvári Bálint, Kondor" "aj os, BlázJ Eraébet, Markos »'üdít, uszatczky Ottó, Szilvássy Nándor, Szabó Zoltán, B0mlyódy Klára.Sgiró Agnes, 'irugly Agnes, Tamaska Irén,kormány Ferenc,Tuka ^ászl°, Vaoga Győző, wéber István, Sűrű Ilona, körök Endre. Béniik Ívűit/ növendékként nyer. tek felvétolt. Gross Arnold,Kovács «J ános7ürIEon József, nay Klára Kovács szál a Sára, Kolozs °éla, mohácsi "ajos, Molnár zászló, Szerkeres Irma, utem Bernát, Sajg^ Imre/iimkó Szidónia?Varga Sándor, •‘remk0 Zsuzsanna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom