MNL-OL-XIX-A-83-b 3436-3463/1967

3436/1967. Kurtán Sándor nagykövet felmentése és Rónai Rudolf megbízatása

J Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: .................................................. M. T. ülésének napja:___________________________ (A h atározat kelte) T á r g y : Kuitán Sá/índar nagykövet fáim* ós 5r Rónai Rudolf megbízatása* 4-1 Készült:............................................................................... pld Min ősítés: 3 /,Z ?>(? f­< ' JMj Elküldés napja: in - a Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 . „ > 3?o«k Jen# iA- \ 24 Szénási Géza 2 Apr6 Antali _25 Gáspár Sándor 3 Ajtai Mikiig é§27 Babrónaki Gyula 4 Fehér La 303/w ' '28 Lévárdi Feroncf 5 Tímár Mátyás 1^ 29 Nyers Rezső /ím 6 Péter Jánoö 3o Bálint József 7 Bankéi András 31 Tóth Mátyás 8 ' ­öz inege Lajos 32 Sándor József 9 Vályi Péter 33 Németh Károly lo Korom Mihály 34 Gál Tivadar IX Horgos Gyula 35 Czilczer György 12 Lévárdi Perano 36 Jogi osztály 13 Nagy Józsefnó yi Csat er ki Laj os 14 Dimény Imre 33 Púja Frigyes 15 Szurdi István 16 Biró József 17 Trautmann Rozs# Csanádi György 18 19 Ilku Pál (C r,* \ 2o Szabó Zoltán V (ó> J 21 loros József ^ 22 Párdi Imre ÍT\ 23 Kiss Árpád 648 fnyv 1 MW ou VtZQ/rt&f MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom