MNL-OL-XIX-A-83-b 3311-3370/1967

3311/1967. Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség ellenőrzési rendszerének feltételes elfogadása

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY Készült! 41 példányban * sz, példány Kap.iáki a Kormány tagjai IRATTÁR Púja Frigyes elvtárs, Kökény Mihály elvtárs* A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3311/1967. sz határozata a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzési rendszerének feltételes elfogadásáról» A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhatalmazza a Nemzet­közi Atomenergia Ügynökség Közgyűlésének 1967* szeptember 26-án kezdődő ülésszakán résztvevő /a Kormány 3296/1967« számú határo­zatával kinevezett/ küldöttséget arra, hogy bejelentse csatlako­zását a lengyel-osehszlovákyNDK nyilatkozathoz, amely szerint elfogadja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzését a Ma­gyar Népköztársaság területén jelenleg működő - hasadé anyagok előállítására szolgáié - berendezések tekintetében, amennyiben a Német Szövetségi Köztársaság Kormánya is hasonléképen jár el* A csatlakozás bejelentését a delegáoié a Közgyűlés ülésszakán ki­alakuló helyzettől tegye függővé, elsősorban attól, hogy más szo­cialista ország is osatlakozik-o* Budapest, 1967« szeptember 14« Dr* Ajtai Miklós s.k. a Magyar Forradalmi Műnkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom