MNL-OL-XIX-A-83-b 3251-3270/1967

3251/1967. Az 1965. május 29-én kelt Magyar-Szovjet Egyezmény szállítási határidőinek módosítása

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3251/967 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) T á r g y : az 1965► május 29-én kelt Magyar- Sgovjet Egyezmény szállítási határi­dőinek mód. 41 Készült: ................................................................................ pld Minő sítés: / j. /'I < Z t // Elküldés napja: !//(! 40, Kapták Dátum Szám Név Dátum 1 Szám N é 1 2 5 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jock Jenő M) Apró Antal M- Ajtai Miklóst , . Jehér Lajos « Tímár Mátyás Péter János Benkoi András Czihoge Lajos Vályi Péter Korom Mihály Horgos Gyula Lévárdi Ferenc Nagy Józsofné Dimény Imro Szúrdi István Biró Józsof Trautmann Rezső Csanádi György Ilku Pál Szabó Zoltán Vörös József Párdi Imro Kiss Árpád /IX -l-fo Özéhási Géza Gáspár Sándor Itabrónaki Gyula Bevárdi Feronc; Nyers Rezső ^ Bálint Józsof Tóth Mátyás ándor Józsof émoth Károly ál Tivadar Czilczor György Jogi oszt, Puj§( Frigyes Sár ősi Sándor né Magyar Országos Levéltár \ MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom