MNL-OL-XIX-A-83-b 3205-3250/1967

3205/1967. Felvásárlási árak megállapítása

pcxtf­Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 32o5/967 M. T. ülésének napja: ____________,______________ (A ha tározat kelte) T á r g y : Felvásrlási árak magállapitása* Készült:.......... 43 ......................pld Minősítés: fir h 3 £( fo»t' Elküldés napja: i/Zf . Kapták Szám Név \ Dátum Szám 1 Fnek Jen6M > 2.4 2 Apr» Antal m­25 ‘3 Ajtai Miklós 26-27 4 Fehér áj 28 5 Tímár Mátyás 29 6 Péter Jáaos 3o 7 Benkoi András 31 8 Czinege Lajos 32 9 Yályi Péter 33 In Korom Mihály 34' , 11 Horgos Gyula 35 12 ■Lóvárd i Ferenc 36 13 . Nagy Józsofné 37 ' 14 Dimény Imre 38 15 Szúrdi István 39 16 Biró József 4o 17 Trautmann Rezső ■ // if.'U 18 . Csanádi György t/ffi ' -Jé 19 Ilku Pál fi( 2o Szabó Zoltán 21 Yoros József ?éf> 22 Párdi Imre 23 Kiss irpád Dátum Név Szénási Géza Gáspár Sándor Babrónaki Gyula Lé várdi Ferenc f Nyers Rozsa Bálint József Tóth Mátyás Sándor József Németh Károly Gál Tivadar^ Czilczer György-" Jogi ostté Darvasi István Csikós Nagy Béla Szirmai Jenő S^rosi Sándorné n* Vfít 4 V. r JW J' 648 fnyv 1 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom