MNL-OL-XIX-A-83-b 3156-3176/1967

3156/1967. Görögországgal árucsereforgalmi megállapodás

Készült 4r példáidban. *5 P. sz.példány. Kapj ák: a Kormány tagjai, Bálint Józsei elvtárs, Púja Frigyes elvtárs. '1 Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány A\5.6/;.9.67;... számu határozata magyar-görög árucsereforgalmi megállapodásról. MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY mmtu ,°NTl titkos ‘KA í i A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhatalmazza Baczoni Jenő külkereskedelmi miniszterhelyettest a magyar­görög kereskedelmi forgalomra irányadó 1966, évi kontingens­listák hatályának 1967. évre történő kiterjesztéséről szóló levélváltás aláírására. Budapest, 1967. május 17, Timár Mátyás s.k. r Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese. A Magyar Országos Levéltár MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom