MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3050/1967

3001/1967. A polgári védelemről szóló 3026/1966. számú kormányhatározatban előírt határidő módosításáról

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY Készült 40L példányban. Í.4. számú példány. Kap 1ák: a Kormány tagjai, KATTAN Borbándi János elvtárs, 3V- Párdi Imre elvtárs, Tóth Károly elvtárs. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3001/1967. számú határozata a polgári védelemről szóló 3026/1966. számú kormányhatározat­ban előirt határidő módosításáról. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a 3026/1966. szá­mú határozatában a honvédelmi miniszter - Országos Tervhiva­tal elnöke és a pénzügyminiszter együttes utasításának kiadá­sára előirt 1966. december 31-i határidőt 1967. évi december 31. napjáig meghosszabbítja. Budapest, 1966. december 29. Fehér Lajos s.k. a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese. ...its-Pi.n MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom