MNL-OL-XIX-A-83-b 3456-3459/1966

3456/1966. Anglia közlekedésügyi miniszterének meghívásáról

u. Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház lészült:.............. ........................:................................_.....pld iv imosires: jKuiueb lapja: „7T „-------- W.3o / V M . T. határozat száma: .3456................................ I M. T. ülésének napjar________________________'___ (A határozat kelte) Tó rgy; Angija közlekedésiigyi minisz­terének meghívásáról. 1 Kállai Gyűl® 2 Apró Antal 5 Fehér La j os 4 lock Jen6 5 Pétor János 6 Bonkor András 7 Czinogo Lajos 8 Tímár Mátyás 9 Nc-g-vál ^orono»*^cív(yiw. M­10 Horgos Gyula 11 Lévárdi Porone 12. Nagy Jdzsofnó 13 I Losonozi Pál 34 ^u^—Jánojs 15 Bird József 16 Kovács Imro 17 Trautmann Rezső 18 Csanádi György 19 Ilka Pál 20 Szabd Zoltán 21 Vörös Józsof 22 Ajtai Miklós 23 Bobi István 24 Szónási Géza 25 Gáspár Sándor 26—27 Varga György 28 Ló várd i For one 29 N^yorS Rozs6 30 --Sau-í^í—István Sc >^L Párdi Imro 32 ----ArS&talos -La-j-e-s 33 -Ko&ár-i—J-éasc f 3/ 34-----PuHal-JLrpáá Tóik <JU& 31­35 Sándor Józsof 33 36* Né moth Károly $if 39 Gál Tivadar 3TCzilczor György 3í 39 Jogi Oszt 37 Púja Frigyes • ' MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom