MNL-OL-XIX-A-83-b 3341-3375/1966

3341/1966. Személyi változások egyes Állandó Kormánybizottságokban

M I n I szr e rr a n a cs lifkarsaga Budapest, Országház M. T. határozat száma: ....?3^1/96ő n. i. uiesenek napja: (A határozat kelte) T á r g y : Személyi változások egyes kormány— úzottságban. Készült:.... pld Minősítés: ;L .. tin ni *£> 0 o o l a D a. L * a L Elküldés napja: / 2 Kaptak Gáspár Sándor Varga György 2(e \ Lévárdi Vereno Nyers Rezső Szurdi István Párdi Imre Asztalos Lajos Kozári József Pttllai Árpád Sándor Jóhsef Németh. Károly Gál Tivadar Czilczer György > Jogi osztály Szita János Prinoz György frk MZj. [ / A / \v / Kállai Gyula Apr6 Antal Pékár Lajos 3?ook Je.nS Páter János Bankéi András Czinege Lajos Tímár Mátyás líezvál Verena Horgos Gyula Lávárdi Verena Nagy Jőzsefné Losomzi Pál Tausz János Biró József Kovács1Imre Trautmanm Rezs5 Csanádi György Ilka Pál Szabó Zoltán Veres József Ajtai Miklós Dobi István Szénási Géza MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom