MNL-OL-XIX-A-83-b 3295-3340/1966

3295/1966. Távlati oktatásfejlesztési terv anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása a III. Ötéves Terv időszakában

Minisztertanács Titka Budapest Országház úoz'90, r s a g a M. T. határozat száma : 3295/966 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: Távlati oktatsáfejlesztési terv anyagi,tárgyi és személyi feltéte­leinek biztositása a III* 5»éves terv időszakában. Készült : 75 pld Minősítés C&t; \ i \ * |t? h*. ' ^ t 2 I if I ^ 3>0 . Z 3T; li 0 (!/) Elküldés na :>ja : f 1/(ч • vé 0 Kapták Szám Név Dátum S zám nt Kállai Gyula ^ 25 2 Apró Antalit! Q.. 26-27 3 Fehér Lajos 23 4 F -ok JeaS f 29 5 Páter János 3r> 6 Bankéi András 51 7 Czinogja Lajos 52 0 Timár Mátyás 55 9 Nezvá2 Ferenc 54 Horgos Gyula 55 > *▼ Lévárdi Ferenc 56 12 Nagy József né 57 25 Los .*n :zi Pál 38 24 Tausz János 39 25 Bir' József 4o 16 v"j *? 'cs Imre 41 Traut-теша Rezs-5 13 Csanádi György 19 Ilku Pál 43 2'} Szabó Zoltán 44 22 Poros József 45 22 Ajtai Mi ti és 46 25 Dobi István 47 24 Szénás! Géza /1 48 Minőségi-ny. 9451 (T) Htol ~OL - л- A — о а Dátum Név Gáspár Sándor Varga György ЗСфЛ ' Lévárdi Forgno Nyers Rezső Szurdi István Párdi Imre Asztalos Lajos Kozári József Püllai Árpád Sándor József Hé moth. Károly Gál Tivadar Czilczer György Jogi osztály Cseterki Lajos Dimény Imre Antos Zoltán Dégen Imre Péter György Szirmai Jenő Baranya Megyei Tanács В ács Békés ( ЬЪ J. V (ina ír ы^ MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom