MNL-OL-XIX-A-83-b 3181-3210/1966

3195/1966. A budapesti koreai nagykövet fogadásán való részvétel

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 2434-I9/I966. Készült 3 példányban* • •У..*., sz. példány. ELŐTERJESZTÉS 3(9^119QQ a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz. I. Szón Csan Rjom,a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság budapesti nagykövete, aki a közeljövőben végleg elutazik hazánk­ból, I966,junius 17-én bucsufogadást rendez. Javaslom, hogy a fogadáson a Kormány képviseletében a ha­tározattervezetben megnevezett elvtársak vegyenek részt* A Magyar Forradalmi Műnkás-Paraszt Kormány .......Д966.számú határozata a budapesti koreai nagykövet bucsufogadásán való részvételről. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felkéri Benkei András és Biró József elvtársakat, hogy a budapesti koreai nagykövet I966. junius 17-én rendezendő bucsufogadásán a Kormány képvise­letében jelenjenek meg. II. Budapest,1966,junius 15. / Szarka Károly / ' külügyminiszterhelyettes 4 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom