MNL-OL-XIX-A-83-b 3181-3210/1966

3181/1966. Kubával egészségügyi egyezmény kötése

A i n i szte rta n á cs Titkársága Budapest, Országház íszülf : 4-5 ______________ pld Min ősítés : ti *Hh <üldés napja : // . 44. M. T. határozaf száma :________3181/966 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: Kubával egészségügyi egyezm. kötése. 1 Kállai Gyula 2 Aor ó Antal 3 Fehér Lajos 4 look Jo.ttf) 5 Páter János 6 Lenkei András 7 Gzinegp Lajos 3 Tímár Mátyás 9 Nozvál Ferenc 10 Horgos Gyula 11 Levárdi Ferenc 12 Nagy Jó?sofno \ 13 Lo г о ne z i Pá 1 lu Tausz János 15 Bíró József 16 Kovács Iir.ro 17 Traut ma пп R о z s .*> IG Cs, nádi György 19 Ilku Pál 2 о Szabó Zoltán 21 Vero3 József 22 Ajtei Miklós 23 Dobi Istváil 24 Szónási Géza 26 Gásoár Sándor 2b-2y varga oyorgy А/*<у . 28 Lóvárdi Ferenc 29 Nyers Rczs6 30 Szúrdi István 31 Pár d i Imr о 32 Asztalos Lajos 33 Kozári József 34 Pullai árpád 35 Sándor József 36 Németh. Károly 37 Gál Tivadar 38 Czilczor György 39 Jogi osztály 40 Cseterki Lajos f^C 41 Púja Frigyes 42 Eiss Károly ✓ / \[^J pQQi.CK. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom