MNL-OL-XIX-A-83-b 3046-3090/1966

3046/1966. Országos kórusmű pályázat kiírása

■ ■ Minisztertanács Titkársága Budapest-, Országház Készült: pld Minősítés : MSEU-'Ш ZV> / 4 0 , bOf ЛС? f Л _____________________L1_____íkh El küldés napja : / /s. M. T. határozat száma: Зо4б/966 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: Országos kórusmű pályázat kiírása­1 Kállai Gyula , ­2 Apró Antal ^ 3 Fehér Lajos Ы G Foofc Jen6/Uf' 5 Péter János 6 Benksi András 7 Cinege Lajos 8 Tímár Mátyás 9 Nezvál Ferenc Ал Horgos Gyula 13 LéTárdi Ferenc 12 Nagy Józsefné 13 Losonczi Pál 14 Tausz János 15 Biró József 16 Kovács Imre % 17 Traut marja Rezső 18 Csanádi György 19 IIku Pál 20 Szabo Zoltán 21 Veres József 22 Ajtai Miklós 23 Dobi István 24 Szánási Géza 25 ^Gáspár Sándor 27-26 Ил Varga György 28 Lévárdi Ferenc 29 Nyers Rezső 30 Szurdi István *4?* 31 Párdi Imre 32 Asztalos Lajos 33 Kozári József . 35 Sándor Józsefi 36 Németh. Károly 37 Gál Tivadar » 38 Gzilczer György /4? 39 Jogi Osztály 40 Cseterki Lajost*. 41 Köpeczi Béla (j4) joact io«­MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom