MNL-OL-XIX-A-83-b 3391-3435/1965

3391/1965. Világűr-kutatási és világűr-hasznosítási konferencián való részvételről szóló 3315/1965. Korm. sz. határozat módosítása

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3391/965 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: viágürkutatási és világürhasznositás konf. való rászv. szóló 3315/965. Kor. sz. hát. módosítása. Készült : 44 Elküldés napja pld Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név i kállai 2Ö-.27 Varga György 2 Apró Antal 28 Lévárdi Ferenc 3 Fehér Lajot^ 29 Nyers ReZSŰO 4 Fock Jenőéi 3o Szurdi István 5 Péter János 31 Párdi Imre 6 Bankéi András 32 Asztalos Lajos 7 Csinege Lajos 33 Kosári József 8 Tímár Mátyás 34 Fullai árpád 9 Nezvál Ferenc 35 Sándor Józsefei lo Horgos Gyula 36 Németh Károly-> -* Lévárdi Ferenc 37 Gál Tivadar*,;' 12 Józsefné 33 Czilczer György’; 13 Losonczi Pál 39 Jogi osztály 14 Tausz János 4o Kónya Albert > 15 Biró József 41 Kökény Mihály IS Kovács Imre 17 Traut marja Rezső 7*8 Csanádi György 19 11ku Pál 1 2o Szabó holtán-------""X 21 Veres József /r \ 22 Ajtai Miklós 23 Dobi István ^ u ^ 24 Szénási Géza Á 25 Gáspár Sándor ’ 1 M UL- ÖL- X U-Aö-(r 'Ho l )mr' MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom