MNL-OL-XIX-A-83-b 3331-3390/1965

3331/1965. Olasz-magyar műszaki-tudományos együttműködési egyezmény, valamint kulturális egyezmény aláírása

M i n i szte rt a n á cs Tifkársága Budapest-, Országház M. T. határozat száma : 3351/965 M. T. ülésének napja ; (A határozat kelte) Tárgy: Olasn-magyar műszaki-tudományos együttmük. egyezm, valamint kultu­rális egyezm* aláirása* Készült : 45 Minősítés : f ^ry v $ Elküldés napja : ÍX . Ah pld Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 Kállai GyraajS! 26-27 Varga György 2 Apr 5 Antal j 23 Lévárdi Ferenc 3 Keiler Lajos^p 29 Nyers Rezső1^' 4 Kick JencVC^i 3o Szurdi István 5 Péter János 31 Párd i Imre 6 Bonkei András 32 Asztalos -Lajos 7 0a inege Lajos 33 Kosári József 8 Timár Mátyás 34 Füllai Árpád 9 Nezvái Ferenc 35 Sándor József lo Horgos Gyula 36 Németh Károly Lóvárdi Ferenc 37 Gál Tivadar 12 Nagy. József né 33 Czilcser György- ­13 Losoncsi Pál 39 Jogi osztály 14 Tausz János 4q Köpeczi Béla 15 Biró József 41 Púja Frigyes IS Kovács Imre 42 Bognár József 17 Trautmarni Rezső /m v v/ ti f)dßc^- Qju^elí<u & 18 Csanádi György 19 11ku Pál ' \ 2d Szabó Zoltán f \ 21 Veres József 22 Ajtai Miklós \ J 23 Dobi István 24 Szónási Géza 25 Gáspár Sándor Minőségi-ny. 9451 (T) K\K-4 ~2Z ■ <b ~ XxxA J A MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom