MNL-OL-XIX-A-83-b 3191-3240/1965

3191/1965. A magyar-osztrák jogsegélyszerződés, valamint hagyatéki szerződés megerősítése és kihirdetése

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház CV/gf M. T. határozat száma : 3191/965 Készült : 48 pld M. T. ülésének napja: Minősítés : (A határozat kelte) Tárgy: °>C( H,<i0lli Magyar-Osztrák jogsegélyszerződés Elküldés napja : valamint hagyatéki szerződés magerő sitése és kihirdetése. f vZ9 JJ- j\0 Kapták Dátum Szám , Név Dátum Szám Név 1 Kádár János ‘rj 26 Dobi István 2 Münnich Ferenc ^ 27 Szénási Géza 3 Apró Antal 1 28 Somogyi Miklós 4 Kállai Gyula 29 Nyors RozsŐ 5 Fehér Lajost *3o Szurdi István 6 Fock Jenő;*! 31 Párdi Imre 7 Pap János­32 Molnár László 8 Péter JáJnos 33 Somoskői Gábor 9 Bonkei András 34 Pullai Árpád lo Czinege Lajos 35 Bárkáé 31 Tímár Mátyás 36 Gáspár Sándor 12 Nezvál Foreno 37-38 Varga György 13 Horgos Gyula 39 Gál Tivadar 14 Ló várdi Ferenc 4o Czilczcr György 15 Nagy Józscfné 41 Jogi osztály 16 Losonr.zi Pál 42 Lóvárdi Feróne 17 Tausz János 43 Kiss Károly 18 Biró Józsof 44 Púja Frigyes 19 Kovács Imre 45 Rácz Sándor 2o Trautmann Rezső 21 Csanádi György 22 Ilka PáL 23 Szabó Zoltán 24 Veres Józsof / 25 AjtClZ Mlkl-'S 1 Minőségi-ny. 9451 /T) 1 ckHT A A MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom