MNL-OL-XIX-A-83-b 3041-3100/1965

3041/1965. Személyi változás az alumíniumipar fejlesztésére létrehozott kormánybizottságban

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY mbstrimícs imfei KÖZPONTI TiTKOS mMTAR RH Készült 4 é * $ példányban, sz,példány. Kapják; a Kormány tagjai, Molnár László elvtárs, Párdi Imre elvtárs, Púja Frigyes elvtársi a Kormánybizottság tagjai. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 5041/1965. határozata számú személyi változásról az alumíniumipar fejlesztésre létre­hozott kormánybizottságban. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Kilián Józse­fet, az alumíniumipar gyorsitott ütemü fejlesztésében ér­dekelt szervek munkájának koordinálására létrehozott kor­mánybizottságban viselt tagsága alól, nyugdijba vonulása miatt, felmenti, egyben Somoskői Gábort, az építésügyi miniszter első helyettesét, a Kormánybizottság tagjává ki­nevezi. A 3348/1964, Korm, számú határozat 11,/ pontja a fentiek­nek megfelelően módosul, Budapest, 1965. február 9. Fock Jenő s,k, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom