MNL-OL-XIX-A-83-b 3366-3400/1964

3366/1964. Az ENSZ Távolkeleti Gazdasági Bizottsága Kereskedelem Fejlesztő Bizottságának ülésszaka

1 Minisztertanács Hivatala Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3356/964 M. T. ülésének napja (A határozat keltő) Tárgy: az E1ISZ. Távolkeleti Gazd* Biz, Kereskedelmi feji* Biz* ülése. 46 Készült: ......................_..........................................................pld. Min ősítés : ISELEJTEZVE , / Elküldés napja; IX. ^3 Kapták Dátum Sz ám Név Dátum Szám Név 1 Kádár János 26 Dobi István 2 Münnich Ferenc 27 Szénási Géza 3 Apró Antal 28 Somogyi Milos f 4 Kállai ílyula ? 29 Nyers Rezsőd 5 Feliár Lajos. ^ 3o Szúrdi István 6 Fock Jenő • 31 Párdl Imre 7 Pap János ­32 Molnár László 8 Péter János 35 Somoskai Gábor 9 Benko-i András 34 Pulikéi Árpád , lo Czinege Lajps 35 Barkóczi Imro/K 11 Timár Mátyás 36 Gáspár Sándo r 12 1 Nozvál Ferenc 37-38 Varga György . 13 Horgos Gyula 39 Gál Tivadajj 14 Lóvárdi Ferenc 4o Czilczcr György 15 Nagy Józsefné 41 Jogi osztály 16 Losonczi Pál 42 Lóvárdi Ferenc 17 Tausz János 43 Púja Frigyes 18 Bíró József iu.( hh 19 Kovács Imre 2o Trautmann Rezső 21 Csanádi György 22 ‘ Ilku Fái 23 Szabó Zoltán 24 Varos J'zaof ' 'V. ' (7\ 25 Ajtai Miklós [y 5445 Micjóségi-nyomda y (t-'A - .<*- , - '12 ££Hw J MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom