MNL-OL-XIX-A-83-b 3281-3330/1964

3281/1964. Tausz János vezetésével belkereskedelmi küldöttség utazása a Szovjetunióba

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY Készült: ^ példányban . *4.4, sz. példány Kapják: a Kormány tagjai, Párdi Imre elvtárs, Púja Frigyes elvtárs. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3281/1964. ág, határozata Tausz János elvtárs vezetésével belkereskedelmi küldöttség utazásáról a Szovjetunióba* 1. / A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány hozzájárul, hogy a Szovjetunió Minisztertanácsa Állami Kereskedelmi Bizottsága el­nökének meghívására Tausz János belkereskedelmi miniszter, három­négy tagú küldöttséggel, 1964, szeptemberében - a két ország bel­kereskedelme szervezési tapasztalatainak kicserélése, továbbá a szovjet-magyar belkereskedelmi cikk-választék csere bővitése céljából - a Szovjetunióba utazzék* 2. / A küldöttség tagjait Tausz János elvtárs jelöli ki, Budapest, 1964. julius 3o. Kállai G-yula s.k. a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese 1' MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom