MNL-OL-XIX-A-83-b 3131-3170/1964

3131/1964. Losonczi Pál jugoszláviai látogatása

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3131/964 M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: Losoncai Pál jugoszláviai látoga­tása* Készült : 47 pld KISELEJTEZ'' Minősítés : 19-^-évbí* OJb /ri|3/«r,e/>rlí'3/ ^,*1/ ÍOuJg Elküldés napja Kapták Dátum Szám Név I . Dátum Szám Név 1 Kádár János M f 26 Dobi István. 2 Münnich. Ferenc iuc 27 Szénást Géza 3 Apr3 Antal ml , 28 Somogyi Miklós/ 4 Kállai Gyulai 29 Nyers Rezső 5 Pohár Lajos /vK 3o Saurái István Lock Jeoä 31 Párdi Imro 7 Pap J ánr: s m. 32 Molnár László 8 Péter Jáaos 33 Somoskai Gábor 9 Bőnkéi András 34 Pulini Árpád 1í> Gzinogo Lajos 35 Barkóczi Imre 1 ,A Tímár Mátyás 36 Gáspár Sándor 12. Nozvál Korona 37-38 Varga György f 13 Horgos Gyula 39 Gál Tivadar^ 14 Iávárdi Korona 4o Ozilczor György 15 Nagy J'zsofnó 41 Jogi osztály 26 Losonozi Pál 42 Lévárdi Ferenc ‘ 17 Tausz* János 43 Dimény Imre 18 Biró József 44 Púja ^rigyes 19 Kovács Imre 2.0 Trautmann. Rozs5 21 Csanádi György S<?\ 22 Ilka Pál (3/ 23 Polosohall Frigyos 24 Yores Józsof 25 Ajtai Miklós , Minőségi-ny. 9451 (T) yix-A - - üst / MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom