MNL-OL-XIX-A-83-b 3051-3085/1964

3051/1964. A vizek tisztaságának biztosításáról tett intézkedések

t0053t1 Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma >051/964 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: a vizek tisztaságának biztosításáról tett intézkedések* Készült : 48 pld Minősítés :KISELEJTEZVE QA/ cxüqjvXí, p-t 'fr*’ ..f n r—Ij/ír évhím 1 3^,39, *1 A± $ M­Elküldés napja : / £ ICW? Kapták Dátum Szám Név Dátum Szán Név V J \f FI X 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 fir­Kádár János ' Münnich Ferenc ^ Apr ó Antal au. 1 Kállai GyulaA-J Fehér Lajos Fock Jonő M r Pap János M Pltor János Benkoi András Ozincgo Lajos Timár Mátyás Sczvál For one Horgos Gyula Levárdi Forono Hagy Józsefné lesonézi Pál Tausz János Biró József Kovács Imro Treutmann Rezső Csanádi György Ilim Fái Dcloscl.all Frigyos Vörös József Ajtai Miklósi • iviiuuocyi-iiy. /hói \ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |37“*38 39 40 41 42 ¥3­Dobi latrán Szénási Géza Nyers Rezső <^t Szúrdi IstvánS Párdi Imre Molnár László Sonioskfri Gábor Pulin i Árpád Barícóczi Iraro rvL Gáspár Sándor Varga Györcy , Gál Tivadarm. Czilczcr György Jogi osztály Lévárdi Feróne 43 44 45- r*C£~> T&-— * ff Dimény Imre Szász János Bogan Imre. • i^pCZ c ’ Minőségi-ny. 9451 (T) MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom