MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3050/1964

3001/1964. Dr. Palló Imre kivételes nyugdíjának megállapítása

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3001/1964. sz. határozata dr,Palló Imre kivételes nyugdijának megállapításáról. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dr.Palló Imre részére 1964. január 1-i hatállyal kivételes alapon 5-500.- forint havi nyugdijösszeget állapit meg. Ez az összeg ma­gában foglalja társadalombiztosítási nyugdiját, valamint az operaházi örökös tagság cimén járó dijat is. Budapest, 1964. január 2. Kállai Gyula s.k. a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese 2_ Kap .jak; a Kormány tagjai, Gáspár Sándor elvtárs, Gosztonyi János elvtárs. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom