MNL-OL-XIX-A-83-b 3460/1963 (folyt.)

3460/1963. A népgazdaság 1964. évi terve - Szolnok Megye Tanácsának 1964. évi terve

M i n i szte rta n á cs Tihkársága Budapest Országház M. T. határozat száma : 346o/963 M. T. ülésének napja : (Á határozat kelte) Tárgy: Szolnok Készült : ОТ-tói ka ptunk 60 pl-t pld Minősítés : .-------------------1—” r 4 P j S í ъ ° / 3 í И P /40/ 1(J M 1^/^ 1Г/I r 1 1 ' ) CVv^, Elküldés napja Qiïh/t ~ XII. 23 Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név •4 \ Kádár János vA 2b Dobi István 2 Mürrlch Ferenc кЛ 27 Szónási Géza 3 Apró Antalit 23 Brutуó János 4 Kállai Gyula M. 29 Nyers RezsőM / 5 Teher Lr jos'v-L ' V 3o Szúrdi Istvánt 6 I*’cck Jenő ^ ' 31 Párdl Imro 7 Pap János 1 32 Molnár László 8 Péter János nA I 33 Somoskői Gábor 9 Bcnkci András 34 Pulin i Árpád 0 rí Gz inego Lajos 35 Barkóczi Imro n Tinár Mátyás 36 Gáspár Sándor ^ , 12 Sozvál Förono • 37-53 Varga György 13 Harsós Gyula 39 Gál/ V-ivadnr 14 bevárdi Ferono 4o p pubazt-i*- Gy a-rey *-i! '. jJö-gár ■■Dez’b á3ly ? < 15 Hagy Józsefné 41 16 Lcsonczi Pál 42 17 Tausz János 43 Dimúny Imre 18 Biró József 44 Péter György 19 Kovács Imre 45 Paris László 4 2d T.r ru.tmann Rezső 46 Dallos Ferenci 04 Geonádi György 47 Szász János 22 ilku Pál 43 Ka menyi Géza»-«.4 , 23 Dcloschall Frigyes 49 24 Veros József 5o 25 1 Aitai Miklós 51-60 Szolnok КИ- OL xhr-^jj. у Minőségi-ny. 9451 (T) 3 Zkl MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom