MNL-OL-XIX-A-83-b 3381-3430/1963

3381/1963. Az áruszállítással kapcsolatos egyes kérdések rendezése

/ \s Minisztertanács Hivatala Budapest, Országház 01 *IX - A - Sí - b - M8J //% 5445 Minőségi-nyomda / Dátum Síim Név Dátum Szám Név I Kádár János 32 Barkíozi Imre • 2 Munich. Ferenc 33 Sáiodor József 3 4 Apr 6 Antal Kállai Gyüíla 1 1 34-5-36 Gáspár Sándor Yarga György 5 Fehér lejos 37 Gál Tivadar 6 Fook Jenő’ 33 Gziloér György Jogi osztály v 7 Péter János 39 8 Pap János 9“ Gzinege Lajos * 4o Szili Góz^f-J lo Tinár Mátyás 41 Dimény Imre 11 Hózvál Ferenc 42 , 12 Horgos Gyula Péter György KSH 13 14 Lóvardi Ferenc Hagy Jőzsefné 43 Rusznyák István MTA 15 Loscjűczí Pál 44 Prantner József Á2H* 16 17 Tausz János Iaoze Jenő 45 Csikós Nagy Béla árhiv. 18 Kovács Imre 46 Dégon Imre OYF 19 Tr&utmann Rezyő 47 Antes Zoltán JkSX ÁFTH 2o Kossá István 21 Ilku Pál 48 Balassa Gyula OEF. 22 23 Dolescháll Frigyes Teres József 49 Kiss Árpád MFB 24 Ajtai Miklós 5o Tömpe István Rádió 25 26 Dobi István Lévárdi Ferenc 51 Bßrcs Sándor MTI 27 Szénási Géza 52 Egri Gyula MTSH 28 29 Brutyó János Szurdi István 53 Havrán István OBF 3o Párái Imre 54 Paris László KDB 31 Byers Rezső 55 Tisza József Tsz. tanács 56 Dósi Frigyes OMI 57 Takács Pál Szabv. 53 itféaoth Gábor Mérésügy •/ • MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom