MNL-OL-XIX-A-83-b 3321-3380/1963

3321/1963. Az őszi Lipcsei Vásárra kormánydelegáció kiküldése

lisztesein ács Hivatc R I iHnnúcf Г 1ГС7ПЛПП7 lészült :.......-43 _________________________________pld. Mi nősítés : ^SHjyTEZVF, r a- á>wvQ/v^_________________________ Ik üldés napja: ////. /5"' 4 M. T. határozat száma: 3321/ >53 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: az őszi Lipcsei vásárra kormány­delegáció kiküldése.------3t-----KáddJ'-TAkgek--------------------­2 í.! unni eh JTcrojqjgv 3 Apró Antal. 4 Kállai Gy:l^ 5 Fehér Lajost 6 Fock Jenát1 7 Péter János' 3 Pap János 9 Czinege Lajos I о Timur Ыát;/ ás II Nezvál Ferenc 12 Horgos Gyula 13 Lévárói Ferenc 14 Nagy Józsefné 15 Losonczi Pál 15 Teüss János 17 Inc se Jenő 13 Kovács Imre 19 Tr utmann Rezső 20 Kossá István 21 Ilim Pál 22 lolesohall Frigyes 23 Veres József 2Л Ajtai Miklós 25 'а|р1нм**5,4*-­26 to 27 Saőiöábi Gózn 23 Brutyc János 29 Szúrd i 1st váll 30 Párdi Imre 31 Nyers Rezs.o 32 Barkóczi Imre 33 Sándor József 34 Gáspár Sándor 35-36 Varga György 37 Gál Tivadar 38 Özilczor Györgyi 39 Jogi osztály 40 Hollai Imre Q \ MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom