MNL-OL-XIX-A-83-b 3056-3095/1963

3056/1963. A bécsi konzuli konferencián való részvételünk

00£~3 Minisztertanács Hivatala Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3055/ , a 3 Készült: pld. M. T. ülésének napja: ............... (A határozat kelte) Tárgy: A bécsi konzuli konferencián való részvételünk. Minősítés : kiselejtezve 19_4ÍLéTb*i VcUaJB. I Elküldés napja: 11.23 Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 Kádár János 25 Dobi István 4 2 Münnxch Ferenc 26 Rónai Sándor 3 Apró Antal • 2? Szónási Géza 4 Kállai Gyula t 28 Brutyó János 5 Fehér Lajost 29 Szurdi István 6 Fock Jena 3o Párdi Imro f 7 Péter János 31 Ny őrs Rózsiéi f 8 Papp Jánc.s 32 Barkóczi Imre' 9 Czinege Lajos 33 Sándor JózSof lo Timár Mátyás 34 Gáspár Sándor 11 Nezvál Ferenc 35 Czottnor Sándor 12 Csergő János •36-37 Oczol János 13 Czottner Sándor 38 Gál Tivadar 14 Nagy Józsefnó 39 Czilczor György 15 Losonczi Pál 4o Jogi osztály 16 Tausz János ■ 41 Kiss Károly 17 ■ Incno Jonő * 42 Hollai Imre 18 Kovács Imre 19 Trautmann Rezső 2o Kossá István « . 21 11ku Pál 22 Doloschall Frigyes 23 Kisházi Ödön 24 Ajtai Miklós <■ 5445 Minőségi-nyomda MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom