MNL-OL-XIX-A-83-b 3350/1962

3350/1962. Az 1963. évi népgazdasági terv - Határozat a népgazdasági tervről

\ M i n iszfe rta nács Tit-kársága Budapest-, Országház M. T. határozat száma 3550/962 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: 1963 évi népgazdasági terv, /stenciles.!/ Készült : 9o pld Minősítés: «jíu i/crt, vt., fSO 6' fh- oZckvJ< pf,?dL, 3/,*3, 'W, fit, W, 13 3&,^ C 61, h tih fo,6, // *hq< ftr. 1 '10-4 Elküldés napja : TrT.A?. Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 Kádár János 25 Dobi István 2 Miimiich Ferenc* 26 Rónai Sándor 3 Apró Antal 27 Szénási Gáza 4 / Kállai Gyula 2£ Brutyó János 5 Fehér Lajos 29 Szúrdi István 6 Fock Jenő 3o Párdi Imre , 7 Péter János \ 32 Nyers Rozső v-t 8 Papp János 32 Barlcóczi Imre 9 Czinege Lajos 33 Sándor Józ&of lo Timár Mátyás 34 Gáspár Sándor f 11 Nezvál Ferenc rJW. 35 Sátzdo<r fkJ&r 12 Csergő János 36-57 Oczol János 13 Czottner Sándor 38 Gál Tivadar 14 Nagy Józscfné 39 Czilczer Györgyi* 15 Losonczi Pál 4o Jogi osztály 16 Tausz János 41 Dimény Imre 17 • IncEo Jonő 42 Péter- György 18 Kovács Imre 43 Pária László 19 Trautmann Rezső 44 Dallos Ferenc 2o Kossá István 45 Szász JánosH: 21 11 ku Pál 46-----­Baranya megyei tanács 22 Doloschall Frigyos 47 Bács 23 Kisházi Ödön 48 Békés 24 Ajtai Miklós 49 Borsod ~<2>- ZbSo/ t3$2_ Minőségi-ny. 9451 (T) 4 fordits! MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom