MNL-OL-XIX-A-83-b 3049-3120/1962

3049/1962. Az őszi vetések állapotáról, a mezőgazdasági gépek téli javításáról, a szarvasmarha- és sertéslétszám alakulásáról, valamint a tavaszi mezőgazdasági munkákra való felkészülésről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) ^ á r 9 У : az őszi vetések állapotáról a mezőgazdasági gépek téli javí­tásáról, a szarvasmarha-és ser­téslétszám alakulásáról, valamin a tavaszi m-zőgazdásági munkákra való felkészülésről. Készült : 71 pld Minősítés : У0 *11 ‘--------^---­Sz igorúan titkos! a, ii. Elküldés napja : II. 26. Kapták Szám Név ш> 'Rónai Sándor 27 Szénási Gáza 23 Brutyró János .......— — 29 S zurdi István 3« Párdi Imre V 31 Gáspár Sándor 32 Barkóczi Imre 33 Sándor József 34 Kiss Dezső 35 Czottner Sándor *6 Oczel .János 38 Gál Tivadar 39 Gzilczer György 40 Jogi osztály 41 Németh Károly 42 Tatár Kiss Lajos 43 Baranya legyei Tanács V 44 Bács И 45 Békés tt 45 Borsod " ■ tt ^7 Csongrád " ÎT ' 43 Fejér " и 49 Győr " tt 5o Hajdú " tt 51 L Heves " tt 52 Komárom ” Tt 53 Nógrád n tt 54­Pest tr 55 Somogy " ti 56 Szabolcs " tt Dátun Szán Név Dátun 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 21 22 гз 24 25 rV. ííádár Jáno^- Jlünnioh Ferenc* Дрго AntaJ5 Kállai Gyul^D 3iszku Béla^jf***' Воск Jenő Péter János Pap János Dzinege Lajos Nyeres Rezső Nezvál Ferenc Csergő Jánes Czottner Sándor Nagy Józsefná Laonosnczi Pál Tausz János Incze Jenő Kovács Imre Trautmann Rezső Kossá István IIku PáJ. Doleschall Frigyes Kisházi Ödön ÁJ tai„Miklós Dobi István У A -Éb'ts ­Minöségi-ny. 9451 (T) . lak V/4M7­À MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom