MNL-OL-XIX-A-83-b 3320/1961

3320/1961. 1962. évi népgazdasági terv - Határozat a népgazdasági tervről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház i M. T. határozat száma : 3320/961 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: 1962 évi népgazdasági terv. Készült : 32 pld Minősítés : ^ ‘ ($<0^' p JLJ &J1.4' ^sri 1 Ínfű, kíMno,ih ía'KoOM.t Elküldés napja : in. A$ Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 Kádár János 26 Rónai Sándor 2 Münnich Ferenc 27 Szónási Géza 5 Apró Antal 28 Brutyó János 4 Kállai Gyula sp.f -29 Nomui; niT'iTTn 5 Biszku Béla y* 3» Gáspár Sándor 6 Fock Jena aI 31 Szúrdi István 7 Péter János 32 Friss István \ 8 Papp János 33 Barkóczi Imre ^ 9 özinege Lajos 34 Sándor József U Nyers Rezső 35 Kiss Dezső 11 Nezvál Ferenc 36 Czottner Sándojr ^ IS Gsergő János u37-38 Oczel János 3 15 Gzottner Sándor 39 Gál Tivadar ^ 14 Nagy Józsefné 4o Gzilczer Györgyit 15 Losonczi Pál % 16 Tausz János 41 Hollai Imre 17 Incze Jenő 42 Páter György 18 Kovács Imre 43 Píris László 19 Trautmann Rezső 44 Balassa Gy, Erdészet * 2m Kossá István 45 Bégen Imre Vizügy 21 Ilka Pál 46 Benkő Ferenc Földtan 22 Doleschall Frigyes 47 Rusznyák István MTÁ^j 13 Kisházi Ödön 43 Erdős József Kisip, 24 Ajtai Miklós 49 Tatár Kiss SZÖVŐSZ. 25 Dobi István 5o Hegyi GY, MTSH, 7 HiV/.-qa-X(1 #1 .x Q Minőségi-ny. 9451 (T) # illírt t 51 Balatoni Int B. Major, MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom