MNL-OL-XIX-A-83-b 3201-3250/1961

3201/1961. A geodéziai jelek elhelyezéséről és védelméről

о<>Л TŰK. IRATTÁR M i n i szte rta n á cs Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3201/1951 ___________ M. T. ülésének napja : __________ (A határozaf kelte) T-° r 9 У-l- a geodéziai jelek elhelye zéséről ős védelméről. Készült : / pld Minősítés : SeJUfi *9bh' '/$ ъъ ?>(3b, £7, ZOf ttfa, Ц______________________!ЙЛС?С^\ I=g— El küldés napja : VIII* 12. Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám Név 1 "Kádár János _ 26 Brutyó János 2 Müjmich. Ferenc­27 Kiss Károly *£ 3 Apr® Antal 28 Szúrdi István 4 Kállai Gyula 29 Friss István t 5 Debi István 3o Fock Jenő ' 6 Rónai Sándor 31 Barkóczi Imro ím 7 Szénási Géza 32 Sándor József 8 Sik Endre IX 33-34 Oozel János. Czottner Sándor 9 Biszku Béla 35 lo Gzinege Lajos 36 Gál Tivadar‘ 11 Nyers Rezső 37 Czilczcr György" 12 Nezvál Ferenc 38 Jogi oszt. 13 Csergő János 39 Gáspár Sándor 14» Czottner Sándor 4o Kaszás „erenc 15 Nagy Józsofné 41 Antos Zoltán 16­Jiosonczi Pál 17 Tausz János 18 Inczo Jenő 19 Kovács Imre 2o Trautmann Rezső 21 Kossá István 22 Benko Valéria 23 Doloschall Frigyo-a 24 Kisházi Ödön (щ 25 Kiss Árpád f. 9451 (1) MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom