MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3070/1961

3001/1961. A kubai gazdasági delegációval Moszkvában lefolytatott tárgyalásokról

0O& TŰK. IRATTÁR Minisztertanács Titkársága Budapest-, Országház M. T. határozat száma : 3ool/961 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: Á kubai gazdasági delegációval Moszkvában lefolytaott^í Tárgyalá­sokról . Készült : 44 pld Minősilés: 5 iX<. djt •■x.f ; <i bt b »?£/ 1*1 • > n,3 '( /, i,1*, \Á{h\. Elküldés napja : 7.?. Kapták Dátum Szám 1 Kádár János a. T,'‘ 2 Munnieh Ferenc Apró Antali Kállai Gyula Gobi István Rónai Sándor e Szénás! Géze Sik Endro Biszku Bála Gzinoge Lajos Nyers Rezső Nezvál Ferenc Csergő János Czottnor Sándor Nagy Józsofná Losonczi Pál Tausz János Inczo Jenő Kovács Imro Irautmann Rezső Kossá István Lenke Valéria Dole schall Frigyes Kisházi Ödön Kiss Árpád Brutyó János / Kiss Károly # £ Szurdi István Friss István Fock Jenő Barkóczi Imre ^ Sándor József 0ez dl János Czottnor Sándor Dátum Szám Név 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 13 1 17 13 lő 20 21 22 23 24 2 2 27 p P 30 31 ✓ 32 33-34 35 55 Gál Tivadar 7 Czilcsor György 3 Jogi osztály 9 Gáspár Sándor 40 41 Hollai Imre Szász János © F agyar Országos Levéltár Xl / ~A -ES~Í Minőségi-ny. 9451 (T) /j MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom