MNL-OL-XIX-A-83-b 3311-3322/1960

3311/1960. Börtönből szabadult személyek munkába állításáról szóló 55/1960./XII.22./ Korm. számú rendelet kiegészítése

J ÍWffZ = t# «fr?' Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3311/960 M. T. ülésének napja : _______________________ (A h atározat kelte) Tárgy: Börtönből szabadult személyek munkábaállitásáról szóló 55/l96o XII.22./ Korm. számú rendelet ki­egészítése. Elküldés napja : XII.23 Kapták Dákim Szám Név Dátum Szám Név 1 Kádár János e* ■ , . 3£ Gál Tivadar W- rud- ■ 2 Münnich Ferenc vf-'*c** 37 Czilczer György, 3 Apró Antal m> 32 Jogi osztály 4 Kállai Gyula *■{./»*<• 39 Gáspár Sándor * 5 Dobi István 4o Kaszás Ferenc 6 Rónai Sándor e 7 Szénási Géza 41 Baranya Megyei tanács V 3 Sik Endre 42 Bács 9 niszku Bála lo Czinogo Lajos 43 Békés 11 Nyőrs Rezső 44 Borsod 12 Nazvál Ferenc 13 Csergő János 55 Csongrád 14 Czottnor Sándor 46 Fejér 15 Nagy Józsefné IS Losonczi Pál 47 Győr 17 Tausz János 48 Hajdú 13 Inezs Jenő 19 Kovács imro 49 Heves 2o Trautmann Rezső 5o Komárom 21 Kossá István 22 Benke Valéria 31 Nógrád 23 Dol3scho.il Frigyes 52 Pest 24 Kisházi Ödön 25 Kiss Árpád 53 Somogy 25 Brutyó bános , . 54 Szabolcs 27 Kiss Károlyt. «/. 23 Szurdi István 55 Szolnok 29 Friss istváp. 56 Tolna 3o Fock Jenő ^.«u, 31 Barkóczi Imro^á ^«­57 Vas 32 Sándor József 53 Veszprém 33-34 0cz31 János ?;v* ,yj.• 35 Gzottner Sándor 59 Zala 6o Budapest / 2 ) 61 Debrecen i Minőségi-ny. 9451 (T) Xl)(-4 -S3-t /[ /fordíts./ MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom