MNL-OL-XIX-A-83-b 3271-3310/1960

3271/1960. A Mali Köztársaság és a Szenegál Köztársaság elismeréséről

's Minisztertanács Titkársága Budapest-, Országház M. T. határozat $j;áma : 327I/I96O M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: 0 Mali Közt ár saság és a Szenegál Köztársaság elismeréséi röl. Készült 444 pld Elküldés napja : X* 31. Kapták Szóm Név Dátum j Szám . Kádár János ofek , 3 s C l Münnlch Ferenc hW’. ~ > Apró Antal r+í.<Y*­3 L h Kállai Gyula 3 c Do'oi István t. C 3 Hónai Sándor e 4o Szénási Géza 41 5 Sik Endre ) Biszku'Bála 1 Czinego Lajos i: L Nyers Hezső le Nezvál Ferenc 11 Csergő János ll k Czottnor Sándor 11 Nagy Józsefné lí > Losonczi Pál * ív Tausz János lí Incze Jenő 19 Kovács Imre 2q Trautmann Hezső 2] Kossá István 2.1 Lenke Valéria 2.1 Doleschall Frigyes 2.L Kisházi Ödön 23 Kiss Árpád 2í Brutyó János t 2rt Kiss Károly 2c Szurdi István PC Friss István j 3c Fock Jenő 33 Barkóczi Imre a-« 53 Sándor József * 33-3* Oczel János23 35 Gsottner Sándor Min6ségi-n y. 9451 (T) A - ll ­í'lTUf|3á9. /1 ’ Dátum Gál Tivadar ''*/•/v*/. Gzilczor György Jogi osztály 3 Gáspár Sándor Hollai Imre Kristóf István N é (I) «Vji MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom