MNL-OL-XIX-A-83-b 3201-3270/1960

3201/1960. Somogyi Miklósnak a SZOT elnökének a Kormány ülésein való részvételéről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 320l/l960 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Táfgy: Somogyi Miklós a SZOT el­nökének a Kormány ülésein való rész­vételéről. Készült : 43 pld Elküldés napja Vili. 5. Kapták Dátum Szám Név 1 Kádár Jánosa t * 2 Munich Farene <w 5 Apró Antal 4 Kállai Gyula 5 Dobi István 6 Rónai Sándor 7 Szánási Géza 8 Sik Endre 9 Biszku Béla * lo C'z inege Lajos 11 Nyers Rszső 12 Nezvál Farene 13 Csergő János 14 Czottner Sándor 15 Nagy Józsefné 16 Losonczá Pál 17 Tausz János 18 Incze Jenő 19 Kovács Imre 2o Trautmann Rezső 21 Kossá István 22 Benke Valéria 23 Dolescháll Frigyes 24 Kisházi Ödön 25 Kiss Árpád 26 Brutyó János t / , 27 Kiss Károly sk-***-' 28 Szurdi István 29 Friss István . 3o Fock Janő ,»t5}ií. 31 Barkóczi Imre^-W. 32 Sándor József 33-34 Oczel János 35 G'zottnor Sándor i Gál Tivadar Czizlcer György“' Jogi osztály Gáspár Sándor XIX“A-32'1> -32o.i/(96o. Minőségi-ny. 9451 (T) A ftyH« MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom