MNL-OL-XIX-A-83-b 3076-3110/1960

3076/1960. Az ENSZ Kozmikus Bizottságának ülésszakára delegáció kijelöléséről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma: 3076/1960 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) T-?.-r-g.y.:. az ENSZ Kozmikus Bizottsá­gának ülésszakára delegáció kije­löléséről. Készült : 42 pld Elküldés napja : III. 21. Kapták Dátum Szán Név Dátum Szám N é Gál TÍV d'r 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 H 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 29 30 31 32 33-34 35 Kádár János , Munich Ferenc «-r ■ Apró Antal ví. *«/■• Kállai Gyula Dobi sstván Rónai Sándor Szánási Géza Sik Endre Biszku Bála Révész Géza Nyers Rezső Nezvál Fareno Csergő János Ozottnar. Sándor Nagy Józsefné Losonczi ’ 5U. Tausz Járni- Incse Jenő Kevács Imre Tr: Htm.c~.nn Rezső 36 37 33 Oziloar György Jogi osztály 39 Hollai Imre Kossá 1J "‘'•‘»árt Benke Valéria Dolescháll Frigyes Kisházi 9dön Kiss Árpád Brutyó János Kiss Károly W. Szundi István Friss István Fock Jenő Barkóczi Imre Sándor József Oozel János Czottner Sándor V] K 1 CJ pf-v, Minőségi-ny. 9451 (I) 4 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom