MNL-OL-XIX-A-83-b 3051-3075/1960

3051/1960. Egyes kulturális egyezmények 1960. évi munkatervének aláírásáról szóló 3282/1959. Korm. számú határozat módosításáról

t upT H u c \ Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház __11 LL!--US—L! 1 mi— 1 -- -----­M. T. határozat száma : 3o51 /l96o M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: egyes kulturális egyezmé­nyek i960, évi munkatervének alá­írásáról szóló 3282/1959. Korm. számú határozat módosításáról. Készült : 4-3 ............... pld Min ősités: Sdajfói»* ^ Elküldés napja : II. 25. Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám 1 Kádár Jánosi , 36 2 Münüch Ferenp 37 3 Apró Antal „ * 38 4 Kállai Gyöla 39 5 Dobi István 6 Rónai Sándor TÜ 7 Szénási Géza 8 Sik Endre 9 Biszku Béla lo Révész Géza 11 Nyers Rezső 12 Nezvál Ferenc 13 Csergő János 14 Czottner Sáhdor 15 Nagy Józsefné 16 Losonczi Pál 17 Tausz János 18 Incze Jenő 19 Kovács Imre 2o Trautmann Rezső 21 Kossá István 22 Benke Valéria 23 Dolescháll Frigyes 24 Kisházi Ödön 25 Kiss Árpád 26 Brutyó János 27 Kiss Káról .*«/. 28 Szurdi István 29 Friss István 3o Fock Jenő -1 -»vt. . 31 Barkóczi Imre »c . 32 Sáhdor József | « 33-34 Oczel János *'42* 35 Czottner Sándor Min6ségi-ny. 9451 (I) 4 Név Gál Tivadar Gziloer Gytöggy Jogi osztály Orbán László Szilágyi Dezső \ 'ív » MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom