MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3050/1960

3001/1960. Vályi Péternek az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének illetményéről

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 300l/l96Q M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) T á r 9 V : Vályi Péternek az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének illetményéről. Készült : 42 Elküldés napja : I. 4. pld Kapták Dátum Szám Név Dátum Szám 1 Kádár János > . 36 2 Munich Ferenp ví­37 3 Apró Antal >h- . 38 4 Marosán György , -■ 39 5 Kállai Gyula /vf* 6 Dobi István 7 Rónai Sándor 8 Széraási Géza 9 Sik Endre lo Biszku Béla 11 Révész Géza 12 Antos István 13 Nezvál Ferenc 14 Csergő János 13 Czottner Sándor 16 Nagy Józsefné 17 Dögéi Imre 18 Tausz János 19 Incze Jenő 2o Kovács Imre 21 Trautmann Rezső 22 Kossá István 23 Benke Valéria 24 Dolescháll Frigyes 25 Kisházi Ödöh 26 Kiss Árpád 27 BrutyónJános q 28 Kiss Karoly 1 29 Szurdi 'István 3o Friss István 0 31 Fock Jenő ^ , 32 Barkóczi Imre H /»** • 33 Sándor József » 34-35 Oczel János • Minőségi-ny. 9451 (T) A Név Czottner Sándpr . Gál Tivadar Czilcer György Jogi osztály MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom