MNL-OL-XIX-A-83-b 3280/1959 (folyt.)

3280/1959. A népgazdaság 1960. évi terve - Kohó- és Gépipari Minisztérium, II. Általános Gépipar 1960. évi terve

ч Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma : 3&Ю/1959 M. T. ülésének napja : (A határozat kelte) Tárgy: i960 övi terv. KOHÓ-ÉS GÉPIPARI MINISZTERIM II ÁLTALÁNOS GÉPIPAR Készült : Oiwtól kaptunk'6a pí. pld Minősítés tltfebe! Elküldés napja : • 23. Kapták Dárun Szám Név Dátum Szán Név 1 Й 3 3 7 8 9 lö П 12 SS sí P is 17 le 19 Э® 21 22 23 S3 i3 26 29 28 29 5o Л 32 33 3*-35 tin ich Porsoo ­Apró Antal и W itáliai %ula öobi ыйЕГ , ' Horni Sándor t4 c;. bsénáei Gésa £ ik Latljp® BlsaftB Báli Hévása Oém Autós István îîoavdl Porano Овотф Jdnoc Osottnű? fiáűdoj? Baay Jóoaofné ööűoí lőve loss János laeso Ш Sováos la&ro Trautüaom Hossö Hősen István Danke Valéria Drotyó János < Kiss Károly » Seiwái Î8WÜ Friss lettén , VOok ienSrtit ^ fehér Isles ашед весов Oosol üáíJOü ' h 36-к 41 02 43 33 45 46< 47 48 49 50 51-So • ét о* Győr ‘- ária Aúóeíb îec^c Jőnot fnrya AVteésw Лпов István / (> > t-'6ц/^ <4/ Csergö János >** /« 3 /603 — //^0// Minöségi-ny. 9451 (T) MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom