MNL-OL-XIX-A-83-b 3046-3085/1959

3046/1959. Magyar-iraki árucsereforgalmi tárgyalások

Minisztertanács Titkársága Budapest, Országház M. T. határozat száma M. T. ülésének napja: (A határozat kelte) Tárgy: 5046/959 Magyar-Iraki árucsereforgalmi tárgyalások. Készült: ........................................................—................ pld Mi nősítés ■' szíg.titk. / Elküldés napja : /" 'fZ Kapták Dátum Kivi Szám Név Dátum Szám 1 Kádár Jáno4b / 31 O 4„ Münnieh Ferenc ^. 32 3 Apró intal w, < 33 4 Marosán György ^ . 34 5 Kállai Gyula 35 6 Dobi István 36 7 Rónai Sándor 37 8 Szán tói Gáza 38 9 Sik Dndre 39 10 Biszku fíéla 40 11 Révész Géza 12 Antos István 41 13 Nezvál Ferenc 42 14 Csergo János 15 Czottner Sándor 16 agy Józsefre 17 Dögéi Inre 13 Tausz János 19 Incze Jenő 20 Kovács Imre 21 Trautaann Rezső pp au rlossa István 23 Benke V; léria 24 öle chall Frigyes 25 Kisházi Ödön 26 Kiss , rpád 27 Gáspár Sándor/ 23 Kiss Károly 29 Gzurdi István 30 Friss István \ • Minőségi-ny. 11619. Név Fock Jenő /nf- . / Barkóczi Itare *** • Sándor József , 1 f Oczel János Olt Károlyit/ Gál Tivadar *~r. Czilczer György Mihelovszkyné Czottnele Sándor Szilágyi Dezső e Szász János a \ MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom